Snabbtester för covid-19 införs på prov

Personal på två av våra äldreboenden ska från och med idag få prova på att använda sig av snabbtester inför sitt arbetspass. Testerna är en form av symtomkontroll som kan upptäcka pågående covid-19.

Testkit covid-19

Symtomkontroll införs

Enligt Västra Götalandsregionens rekommendation ska symtomkontroller införas i alla våra vårdnära verksamheter. Varje kommun ansvarar för att ta fram fungerande rutiner för detta.

Snabbtester provas på äldreboenden

Förra veckan beslutade förvaltningsledningen att köpa in snabbtester som kan upptäcka om någon är smittad av covid-19.

Snabbtesterna ska först provas på två av våra äldreboenden, Lackarebäck och Fässberg. Personalen kommer att utföra snabbtest inför varje arbetspass. Testet ger besked om smitta inom 15 minuter.

De snabbtester vi köpt in har hög tillförlitlighet och vi hoppas att de blir ett värdefullt verktyg för att förhindra smittspridningen. Om allt går enligt förväntan kommer vi att införa snabbtest i samtliga verksamheter snarast möjligt, säger Eva Klang Vänerklint, förvaltningschef.

Läkare följer och utvärderar

Distriktsläkarna Mölndal följer införandet av snabbtesterna för att hjälpa till vid utvärdering. De kan också hjälpa till och fatta beslut om att utöka användningen av snabbtest inom förvaltningen.

Visar det sig att testerna ger den förväntade garantin på smittfrihet är tanken är att det här ska breddinföras så fort det är möjligt. Med det ges stora möjligheter till ytterligare utveckling”, säger Eva Klang Vänerklint.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad