Förbered inför vaccinering av personal

Snart är det dags att vaccinera personal inom vård och omsorg mot covid-19. Vi behöver förbereda inför detta redan nu.

Målgrupp som vaccineras

Personal som kommer i kontakt med brukare; hälso- och sjukvårdspersonal, vård- och omsorgspersonal samt berörda chefer, erbjuds vaccinering i den här fasen.

Förberedelser inför vaccinering

Enhetschef förbereder följande:

  • Antal medarbetare per enhet
    Ta reda på hur många av dina medarbetare, uppdelat per enhet, som vill vaccinera sig.
  • Skicka antal till MAS senast 20/1
    Meddela antalet per mail till medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, senast onsdag 20 januari.
  • Hälsodeklaration kommer!
    Medarbetare ska fylla i en hälsodeklaration digitalt innan vaccinering. Information om var denna finns kommer snarast möjligt.

Tid och plats för vaccinering

Nu vet vi vilket företag som kommer att utföra vaccinationen. Vi inväntar mer information från dem gällande tid och plats.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad