Vaccinering mot covid-19 fortsätter enligt plan

Den här veckan börjar vi erbjuda vaccin mot covid-19 till brukare som har hemtjänst och är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård, samt brukare som får insatser enligt LSS.

Kommunal hälso- och sjukvård

Mölndals stad erbjuder vaccinering mot covid-19 till brukare som har kommunal hälso- och sjukvård.

I första hand vaccineras personer som tillhör en riskgrupp enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för vaccination mot covid‑19.

Första vaccineringen på äldreboenden klar

I slutet av den här veckan ska alla brukare på stadens äldreboenden, som vill och kan vaccineras, ha fått sin första dos vaccin mot covid-19. De brukare som har eller har haft covid-19 behöver vara friska en viss tid innan de kan vaccineras.

Vaccinet ges vid två olika tillfällen med 3-5 veckors mellanrum för att ge ett fullgott skydd. De allra flesta brukare på våra äldreboenden har nu fått sin första vaccinspruta. Vi följer upp de brukare som är eller har varit sjuka så att de som vill kan få sin första dos vaccin så snart som möjligt, förklarar Christina Wadell, verksamhetschef för hälso- och sjukvården.

Brukare med hemtjänst och insatser LSS

Den här veckan börjar vi erbjuda vaccinering mot covid-19 till brukare som har hemtjänst och är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, samt brukare som har insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Vuxna personer i samma hushåll erbjuds också vaccinering.

Brukare med enbart hemtjänst, som alltså inte är inskrivna i den kommunala hälso- och sjukvården, får kontakta sin vårdcentral för information om när de kan erbjudas vaccin mot covid-19.

Hemtjänstens personal är behjälpliga med Underlag för covidvaccination SoLPDF till brukare med enbart hemtjänst. Vårdcentralerna behöver detta underlag för att kunna ge brukaren förtur.

Krävs noggrann planering och logistik

All vaccinering planeras och genomförs av sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården i Mölndals stad.

Vaccineringen flyter på enligt plan och våra sjuksköterskor jobbar hårt för att vi ska kunna hålla den tidsplan som satts. De gör ett fantastiskt jobb bakom kulisserna. När väl vaccinet har tillretts måste det injiceras inom sex timmar, så det krävs en noggrann planering och logistik för att inget vaccin ska gå till spillo. Vi planerar att vara färdiga med vaccinationerna i slutet av februari, berättar Christina Wadell.

Vaccinering av personal

Även personal inom vård och omsorg kommer att erbjudas vaccinering mot covid-19. Regionen ansvarar för detta, planering och förberedelser pågår.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad