Projekt som ökat delaktigheten för brukare med funktionsstöd

Under 2020 genomfördes två projekt som ökat delaktigheten för brukare inom daglig verksamhet och bostäder med särskild service. I år startar tre nya projekt i verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad.

Projekt som leder till förbättring för brukaren

Varje år kan verksamheter som bedriver vård och omsorg i Mölndals stad ansöka om pengar, lokala utvecklingsmedel, till projekt som ska leda till förbättringar för brukare i verksamheten.

Genomförda projekt 2020

Under förra året genomfördes två projekt som ökade brukarnas delaktighet genom nya sätt att kommunicera och använda digital teknik:

"Allas rätt att funka olika"

Projektet handlade om att både erbjuda och utveckla nya sätt att använda digital teknik inom området daglig verksamhet.

På grund av pandemin har daglig verksamhet fått hålla stängt. Projektets fokus har då varit på att göra brukarna delaktiga i aktiviteter från hemmet. Genom digitala mötesplatser har brukare kunnat hålla kontakten med sin dagliga verksamhet och sina arbetskamrater.

Den regelbundna kontakten med verksamhet och arbetskamrater betyder mycket för våra brukare. Med hjälp av digital teknik och anpassade arbetssätt har brukare kunnat delta i aktiviteter och umgås på distans. Ett nytt sätt att arbeta på som vi kommer fortsätta att utveckla och använda oss av i framtiden, säger Barbro Olsson, enhetschef.

"Bästa möjliga kommunikation"

Projektet handlade om att förbättra och utveckla kunskaper för att öka brukarnas delaktighet och möjlighet att kommunicera i vardagen inom området bostäder med särskild service.

Alla stödpedagoger inom området fick utbildning i alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Det är ett stöd för personer som har svårt att förstå eller tala. Dessa personer kan behöva visuellt eller praktiskt stöd för att lättare ta till sig information. Stödpedagogerna har utbildats till kursledare för att kunna utbilda sina medarbetare.

Tack vare projektet har flera bostäder börjat använda nya sätt att arbeta på, som exempelvis samtalsmatta för att öka brukarens delaktighet och bilder för att planera brukarens behov av stöd.

Utbildningsinsatsen har varit värdefull och bidragit till ökad förståelse för varför AKK är en viktig del i arbetet tillsammans med brukarna. Det skapar en delaktighet i vardagen och bättre kontakt mellan medarbetare och brukare. Det betyder så mycket att kunna göra sig förstådd och att själv förstå någon annan. Att kunna få kommunicera är en mänsklig rättighet. Projektet har lett till att vi hittat flera sätt att kommunicera och ge information på, berättar Petra Schultze, projektledare.

Projekt som ska genomföras 2021

Tre projekt har beviljats lokala utvecklingsmedel och kommer att genomföras enligt genombrottsmetoden under 2021.

"Ett pedagogiskt anpassat arbetssätt"

Projektet handlar om att öka medarbetares kunskaper om funktionsnedsättning och brukares olika förutsättningar. Medarbetare på ett av stadens korttidshem kommer att få utbildning i metoden tydliggörande pedagogik.

"Inspiration aktivitetscenter"

Projektet handlar om att skapa möjligheter för brukare på ett äldreboende att testa nya aktiviteter och produkter genom att utbilda medarbetare till aktivitetsombud.

"Fler verktyg i lådan"

Projektet handlar om att öka brukarnas delaktighet och begriplighet genom att medarbetarna utbildas i olika metoder av alternativ och kompletterande kommunikation, AKK.

Ansök om lokala utvecklingsmedel

Senaste datum att ansöka om pengar till projekt nästa år är 30 november 2021. Läs mer om kriterier och ansökan på sidan om lokala utvecklingsmedel.

Kontakt

Öppettider
Besökstid från kl. 12.00
Telefontid:
måndag 8.00-16.30
tisdag     8.00-16.30
onsdag   8.00-16.30
torsdag   8.00-18.00
fredag     8.00-16.30

Dela på:

Senast uppdaterad