Rehabombud utses under hösten

Under hösten kommer alla enheter som bedriver hemvård, äldreboende och funktionsstöd inom vård- och omsorgsförvaltningen att utse rehabombud. Alla rehabombud erbjuds en två-dagars utbildning under 2021/2022.

Ökad kvalitet och kunskap

Rollen som rehabombud på enheten innebär att du bidrar till:

  • ökad kvalitet för våra brukare och patienter genom ett mer patientsäkert, förbyggande och hälsofrämjande arbete.
  • att sprida ”rehabiliterande förhållningssätt” i verksamheterna.
    ökad kunskap genom nätverk med andra rehabombud.
  • ökad kunskap på enheten gällande medicinsktekniska produkter, såsom grundutrustning och personligt förskrivna hjälpmedel.

Ett APT-kit kommer skickas ut till samtliga chefer som underlag för att presentera uppdrag och mål.

Två-dagars utbildning för rehabombud

Du som blivit utsedd till rehabombud kommer att få gå en två-dagars utbildning under 2021/2022. Första utbildningstillfället är v. 42.

Anmäl dig till Utbildning rehabombud via stadens hemsida.

Kursansvariga

Kursansvariga från Kommunrehab,Hannah Bergman Vikingsson, fysioterapeut och Eva Simonsson Björkerud, arbetsterapeut hälsar er varmt välkomna!

Hannah och Eva är kursansvariga från Kommunrehab

Kontakt

Kommunrehab Mölndal
Post: Bergfotsgatan 2
431 35 Mölndal
031-315 23 53
Telefontid vardagar kl. 10–12
Övrig tid telefonsvarare

Dela på:

Senast uppdaterad