Snabbtester endast för ovaccinerade från 27 september 2021

Endast personal och besökare som är ovaccinerade erbjuds att ta snabbtest från och med 27 september. Negativa provsvar ska registreras via e-tjänst.

Det här gäller från 27 september

Följande gäller för både personal och besökare i vård- och omsorgsverksamhet:

  • Snabbtester erbjuds endast till ovaccinerade (ej fullvaccinerade) personer som inte haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna.
  • Negativa provsvar registreras via e-tjänst.

Förvaltningen kommer inte att registrera vem som är vaccinerad eller inte. Personal och besökare har själva ett ansvar att följa den nya rutinen.

Varför denna förändring?

Det finns två anledningar:

Uppdaterad vägledning från VGR om snabbtester

Att snabbtester inte erbjuds till fullvaccinerade beror på att Västra Götalandsregionen, VGR, har ändrat sin vägledning beträffande screening/snabbtester för vård- och omsorgspersonal.

Statistik visar att smittläget även inom kommuner som inte använder snabbtester håller sig på en låg nivå. Om smittan ökar finns möjligheten att utöka screeningen till att omfatta även fullvaccinerade.

E-tjänst för enklare hantering av negativa provsvar

Administrationen kring redovisning av snabbtester och provsvar är nödvändig men tidskrävande, inte minst för våra chefer.

Om du som tar snabbtest registrerar dina negativa provsvar via e-tjänsten så bidrar du till en enklare och snabbare hantering. Tack för att du väljer e-tjänsten!

Positiva provsvar meddelar du till din chef, precis som tidigare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad