Krav och uppföljning

Alla utförare av tjänster inom vård- och omsorgsnämndens ansvarsområde ska följa nämndens ledningssystem för kvalitet.

Förfrågningsunderlag

För att kunna bli utförare av hemtjänst i Mölndal ska företag uppfylla kraven i förfrågningsunderlaget.

Ersättningen för 2023 för hemtjänst är 472 kr per beviljad timme.

 Uppföljning av verksamheterna

Nämnden följer upp verksamheterna för att kontrollera hur dessa uppfyller kraven i avtal, ledningssystem för kvalitet och kravspecifikationer.

Uppföljningen sker på olika sätt. Ett sätt är verksamhetsbesök som genomförs av enheten för styrning och uppföljning. Resultatet från verksamhetsbesöken är en del av underlaget till vård- och omsorgsnämndens halvårsuppföljning samt verksamhetsberättelse.

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Torggatan 1A, 431 35 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad