Utföra ledsagarservice, LSS

Ledsagarservice är en insats som beviljas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Mölndals stad upphandlar ledsagarservice enligt LOV, lagen om valfrihetssystem.

Vad innebär insatsen ledsagarservice?

Personer kan ha rätt till ledsagarservice för att få hjälp att komma ut i samhället, till exempel för att delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet, för att besöka vänner eller ta en promenad.

Vill du utföra ledsagarservice i Mölndals stad?

Du som är intresserad av att utföra ledsagarservice i Mölndals stad lämnar in en ansökan om godkännande Pdf, 36.4 kB. enligt förfrågningsunderlaget.

Förfrågningsunderlaget innehåller bland annat de krav som du ska leva upp till för att bli godkänd som utförare. Förfrågningsunderlaget, och dess krav, är antagna av vård- och omsorgsnämnden.

Din ansökan granskas av stadens handläggare som fattar beslut om godkännande och därefter tecknas ett avtal.

Ansökan ska vara märkt "Ansökan LOV ledsagarservice/ledsagning" och skickas till

Mölndals stad 
Vård- och omsorgsförvaltningen
Enheten för styrning och uppföljning
431 82 Mölndal

Aktuella utförare av ledsagarservice

Vård- och omsorgsförvaltningen har godkänt och tecknat avtal med externa utförare, som förutom Mölndals stad, utför ledsagarservice:

  • Aida Vårdservice
  • Mölndals stad

Valbara utförare - presentationer

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
Post: Göteborgsvägen 7, 431 82 Mölndal
031-315 10 00 kontaktcenter
031-315 27 49 fax
kontakt@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad