Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hantering av personuppgifter

Den 25 maj träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Vi vill därför informera dig om hur kulturskolan hanterar dina personuppgifter.

När du skickar in en anmälan eller avanmälan till kulturskolan för dig själv eller ditt barn lagras dina/ditt barns personuppgifter i Mölndals stads elevhanteringssystem. Uppgifterna används av skolförvaltningens personal för administration kring undervisning och verksamhet.

Personuppgiftsansvarig är skolnämnden. För att begära ut information om de personuppgifter vi har om dig kan du kontakta skolnämnden via skola@molndal.se eller nämndsekreterare på telefon 031-315 20 19. Du kan också begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter.

Om du anser att dina/ditt barns personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt och vi inte har åtgärdat det, har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Bild och film

Vid konserter och evenemang samlar kulturskolan ofta in bild- och filmmaterial. Detta material kan komma att användas på Mölndals stads webbplatser, våra sociala medier och i trycksaker. Information om fotografering och filmning anslås i samband med evenemanget.

Inför fotografering/filmning av lektioner och liknande verksamhet på kulturskolan samlas ditt samtycke in via elektroniskt formulär eller pappersblankett. Detta samtycke kan när som helst återkallas.

Nyheter från kulturskolan

Om du prenumererar på nyheter från kulturskolan och vill fortsätta med det behöver du inte göra någonting. Vill du inte fortsätta prenumerera kan du själv avsluta din prenumeration på sidan Prenumerationer. Där scrollar du ner till rubriken Hantera dina egna prenumerationer och följer anvisningarna.

Elevlistor till RUM

I november varje år samlar kulturskolan in elevers namnunderskrifter för kostnadsfritt medlemskap i föreningen RUM - Riksförbundet Unga Musikanter. Vårdnadshavare informeras i god tid om namninsamlingen och hanteringen av namnunderskrifterna.

Kontakt

Kulturskolan
Fiskargatan 4
431 43 Mölndal
031-315 20 30 kommunikatör
031-315 20 31 chef
kulturskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Hitta till kulturskolan

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-04 08.18