Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ros från kulturskolans elever

Nästan samtliga deltagare i årets elevenkät från kulturskolan är nöjda med kulturskolans verksamhet.

Elevenkäten från kulturskolan 2019 bjöd på otroligt glädjande siffror. Hela 99 % av deltagarna uppgav att de känner sig nöjda med kulturskolans verksamhet, vilket är 0,7 procentenheter fler än förra året. Nästan lika många, 97,9 % känner att de lär sig och utvecklas i kulturskolan.

Uppskattade lärare

Svarsdeltagarna hade möjlighet att lämna kommentarer om vad som är bäst med kulturskolan och uttryckte framför allt en glädje över att kulturskolan har så bra lärare, att det är roligt medan man spelar och att man får lära sig så mycket. Den goda stämningen och de fina lokalerna lovordades också.

För lång väntan

Förbättringsförslag välkomnades och det kom in flera goda tankar och önskemål. Bland annat vill eleverna se färre åldersgränser, kortare köer och mer lektionstid.

Av kulturskolans cirka 1 600 elever var det 95 som besvarade enkäten.

Kontakt

Kulturskolan
Fiskargatan 4
431 43 Mölndal
031-315 20 30 kommunikatör
031-315 20 31 chef
kulturskolan@molndal.se

Fler kontaktuppgifter

Hitta till kulturskolan

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-05-22 11.27