Fiolen ska stärka språket i förskolan

På Bifrost förskola har femton minifioler flyttat in. De ska användas i ett nystartat projekt för att stärka barns språkinlärning genom musik och rytm.

Projektet "Små barns skapande" genomförs av kulturskolan med stöd av Arvsfonden. Pedagogerna Charlott Beckstrand och Ellen Hallin håller sedan många år tillbaka kurser i fiolrytmik på Mölndals kulturskola för barn mellan 5-7 år och ser bara fördelar med undervisningsformen. Nu tar de metoden vidare ut i förskolan.

Lustfyllt lärande och personlig utveckling

I fiolrytmiken på Bifrosts förskola får barnen utveckla sitt språk genom rytmer, sång och rörelse. De lär sig att ta plats och göra sin röst hörd och stärker sin självkänsla genom musiken och de framsteg de gör på fiolen.

Att kombinera fiolundervisning med rytmik gör lärandet lustfyllt för barnen. De orkar mer när det händer något hela tiden, säger Charlott Beckstrand.

Projektet "Små barns skapande" finansieras av Arvsfonden under 3 år. Förutom Mölndal ingår även Göteborg-Angered, Motala och Örebro kommuner i projektet. De deltagande kommunerna har valt olika metoder att arbeta med, men alla vänder sig till barn i förskolan.

”Samarbetet mellan kulturskola och grundskola har varit väl utbrett i många år i Mölndal, men vi har inte jobbat lika tätt ihop med förskolan. Det vill vi ändra på nu”, säger kulturskolechef Andrine Bendixen Mangs.

I tidigare samarbeten mellan kulturskola och förskola i till exempel Örebro kommun har man kunnat se resultat som bättre måluppfyllelse i skolan, stärkt självkänsla och självförtroende hos barnen, ett utvecklat språk och bättre koncentrationsförmåga.

Undervisningsmaterial för alla förskolor

Under arvsfondsprojektets tre år ska de fyra deltagande kommunerna utbyta tankar och erfarenheter med varandra för att i slutet av projektet sammanställa ett undervisningsmaterial som kan spridas till övriga kommuner. På det viset är tanken att alla landets förskolor ska få möjlighet att ta del av konceptet med att stärka små barns språkutveckling genom skapande.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad