Musik för språkets skull

Är du nyfiken på hur barns språkutveckling kan stärkas genom musik? Nu finns en digital handbok med praktiska övningar att ladda ner gratis.

På två av Mölndals förskolor: Bifrost och Stallbacken, har 4- och 5-åringarna fått ha fiolrytmik med två lärare från kulturskolan en gång i veckan under de senaste åren. Fiolrytmiken har använts som stöd för språkutveckling i ett projekt som finansierats av Allmänna Arvsfonden. Ytterligare tre kommuner har deltagit i projektet som gått under namnet Små barns skapande.

Syftet med projektet var att utforska hur vi kan förstärka språkinlärningen i förskolan genom sång, musik och rörelse, berättar Jon Wallner som är biträdande kulturskolechef i Mölndal.

Digital handbok för alla

Nu har projektet avslutats och materialet som tagits fram har samlats i en digital handbok som finns att ladda ner gratis. Boken Musik för språkets skull kan användas av lärare i skola och förskola, som vill inspireras i sin undervisning. Men den passar även bra för föräldrar eller andra vuxna som vill ha inspiration kring hur man kan jobba med små barns språkutveckling genom sång, musik och rörelse.

I boken finns både noter, bildstöd, filmlänkar, pedagogiska övningar och förklaringar till hur övningarna stärker barnets språkutveckling.

Läs gärna mer om projektet i artikeln på Pedagog Mölndal och ladda ner boken Musik för språkets skull.

Foto: Lisa Thanner

Kontakt

Jon Wallner
Bitr. kulturskolechef
Kulturskolan
031-315 20 31

Dela på:

Senast uppdaterad