Nytt stipendium till kulturskoleelever

Nu finns Lilla kulturstipendiet på 5 000 kronor att söka för elever som går i dans, konst, film eller teater på kulturskolan.

Det är kulturskolans föräldraförening, Mölndals Unga Kulturvänner, som har tagit fram det nya stipendiet med stöd från Willinska stiftelsen. Sedan tidigare finns Lilla Ljunggrenska stipendiet som varje år delas ut till två instrumentelever på kulturskolan och förhoppningen är att även Lilla kulturstipendiet ska delas ut en gång om året.

Vi är väldigt tacksamma över att föräldraföreningen och Willinska stiftelsen har gjort det möjligt att uppmärksamma fler av våra elever och gem dem lite hjälp på vägen till vidare studier. Det vore fantastiskt om vi kunde fortsätta med det framöver, säger kulturskolechef Maria Wilhelmsson.

Egna kreationer och tolkningar

För att få söka Lilla kulturstipendiet ska man minst gå i åk 7 och vara elev på kulturskolan. Alla som söker kallas till uttagningsprov på kulturskolan, där de får visa upp sina färdigheter.

  • Danselever visar upp en egenskapad koreografi som får innehålla inslag av improvisation.
  • Konstelever visar upp ett eget verk i valfri teknik där de tolkat temat ”Förvandling”.
  • Filmelever visar en film där de själva har stått för idé/manus, regi och antingen filmfotografi, skådespeleri eller klippning.
  • Teaterelever gör sin egen tolkning av en utvald monolog.

En jury med representanter från kulturskolan och kulturlivet väljer vilka fyra elever, en i varje konstform, som ska få stipendiet. Pengarna ska användas till fortsatta studier.

Ansökningsperioden öppen

Lilla kulturstipendiet delas ut i Fässbergssalen söndagen den 5 maj i samband med en förställning som skapas av eleverna i kulturskolans Högre kurs:musik. Evenemanget är öppet för publik och mer information kommer så småningom att finnas i Mölndals stads evenemangskalender.

Stipendiet går att söka via kulturskolan till och med den 22 mars.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad