Kulturskoleungdomar fick nytt stipendium

Teater som väcker fantasin, dans som övertygar och konst som berör. Det har tre ungdomar från Mölndals kulturskola prisats för i helgen.

Lilla kulturstipendiet delades ut för första – men förhoppningsvis långt ifrån sista – gången den 5 maj 2024, i samband med en föreställning i Fässbergssalen. Stipendiet har tagits fram av föräldraföreningen Mölndals Unga Kulturvänner i samarbete med Willinska stiftelsen och är tänkt att stötta unga kulturutövare i deras skapande.

Sedan tidigare finns Lilla Ljunggrenska stipendiet som kan sökas av elever som går i sång eller spelar instrument, men det saknades en motsvarighet för kulturskolans övriga ämnen.

Under våren har kulturskoleungdomar mellan 13 och 19 år kunnat söka det nya stipendiet. Alla sökande har fått visa upp sina färdigheter för en jury som till slut valt ut tre stipendiater.

Fantasieggande tolkning

Ingrid Annmark framförde en monolog för juryn som gav henne teaterstipendiet med följande utlåtande från juryn:

Genom fin tolkning av text och olika karaktärer skapar hon en känsla för tid och rum i ett framförande som väcker fantasin.

Uttrycksfull koreografi

I dans var uppgiften att visa upp en egen koreografi och berätta om hur den kommit till. Juryn fastnade för Amanda Rönnboms bidrag och motiverar stipendiet så här:

Med fint samspel mellan musik och rörelse, god dansteknik och uttrycksfull koreografi framför hon ett danssolo som övertygar.

Berörande perspektiv

Lyckeli Trollefur imponerade med sitt konstverk Förvandling och fick följande motivering från juryn:

Med mod och mognad har hon skapat ett verk som berör där hon med starkt konstnärligt uttryck och teknisk övertygelse gestaltar en människas olika självbilder ur ett inifrånperspektiv.

Fyra stipendier

Om Mölndals Unga Kulturvänner beviljas pengar till stipendiet även nästa år är förhoppningen att fyra stipendier ska delas ut. Det fjärde stipendiet ska gå till en elev i ämnet film. I år fanns inga sökande till det stipendiet.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad