Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Åtgärder föreslås för att förbättra luftkvalitén i Mölndal

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen. Syftet med åtgärdsprogrammet är sänka halterna av kvävedioxid och att klara miljökvalitetsnormen.

I Mölndal överskrids miljökvalitetsnormen när det gäller kvävedioxid i anslutning till E6:an och i vissa delar av centrala Mölndal.

Förslaget innebär att ett antal åtgärder föreslås för att minska utsläppen av kvävedioxider. Genom de föreslagna åtgärderna förbättras möjligheterna att skydda människors hälsa.

Programmet har tagits fram av Länsstyrelsen i samverkan med Göteborgs stad, Mölndals stad, Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund, Trafikverket och luftvårdsprogrammet i Göteborgsregionen.

Lämna synpunkter på förslaget

Länsstyrelsen bjuder nu in berörda at lämna synpunkter på förslaget till åtgärdsprogram. Synpunkter på förslaget kan lämnas till Länsstyrelsen senast den 31 oktober 2017.

Information om hur du lämnar synpunkter finns hos Länsstyrelsen.

Hos Länsstyrelsen finns förslaget på reviderat åtgärdsprogram för kvävedioxid i Göteborgsregionen 2017 och en FAQ - Frågor och svar om åtgärdsprogrammet.

Du hittar all information om förslaget till åtgärdsprogram hos Länsstyrelsen.

Kontakt

Fredrik Berlin
Miljöinspektör
Miljöförvaltningen
031-315 17 13
miljo@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-05-19 10.01