Mölndals stads startsida

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdag 17 maj hade kommunfullmäktige möte. Bland annat behandlades plan mot våldsbejakande extremism, försäljning av fastighet i Kikås och förvärv av aktier i Inera AB.

Du kan lyssna på kommunfullmäktiges möte i efterhand. Protokollet publiceras när det är justerat.

Plan mot våldsbejakande extremism

Att förebygga våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. Den nationella samordnaren framhåller att kommuner bör upprätta en handlingsplan mot våldsbejakande extremism för att skapa en tydlig ansvarsfördelning och struktur för arbetet på lokal nivå.

Mölndals stad har nu tagit fram en handlingsplan för arbetet mot våldsbejakande extremism. Handlingsplanen fastställer bland annat att de aktuella frågorna som utgångspunkt ska behandlas inom befintliga samverkansorgan såsom det lokala Brottsförebyggande rådet. Läs mer om Brottsförebyggande rådet.

Förvärv av aktier i Inera AB

Fullmäktige beslutade att Mölndal ska köpa aktier i bolaget Inera AB. Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen)

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på utveckling av e-hälsa. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och Journal via nätet. Genom ändrad verksamhetsinriktning ska Inera också jobba med fler verksamhetsområden som skola, omsorg och samhällsbyggnad och digitalisering inom dessa.

Försäljning av fastighet i Kikås

Kommunfullmäktige tog beslut om försäljning av fastigheten Kikås 1:112, belägen mellan Lejonslättsgatan och Lejonstensgatan, till Mölndalsbostäder. Bolaget planerar att bygga 56 hyreslägenheter i området.

Internationell policy för åren 2017-2022

Fullmäktige antog en föreslagen internationell policy för staden. I policyn slås det fast att internationellt samarbete är ett strategiskt utvecklingsverktyg i arbetet med att förverkliga Mölndal Vision 2022 - att göra Mölndal till en hållbar stad, där alla får chansen och som förstärker Västsverige. Policyn beskriver inriktning och organisation av Mölndals stads internationella arbete.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-05-19 11.03