Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

MÖLNDALS STAD

Mölndals stads startsida

Vissa krympta verksamheter för kultur- och fritid nästa år 

Kultur- och fritidsförvaltningen behöver krympa vissa av sina verksamheter med totalt 1,7 miljoner kronor under 2018. Nu lägger kultur- och fritidsförvaltningen fram två förslag till kultur- och fritidsnämnden. Vilket av förslagen som blir verklighet fattar nämnden beslut om på torsdag 21 september när detaljbudget för 2018 ska klubbas. 

Kultur och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att anpassa sina verksamheter till nya ekonomiska förutsättningar. Det beror dels på det allmänna så kallade effektiviseringskrav som gäller samtliga verksamheter i Mölndals stad och dels på att förvaltningen inte får full kompensation för den högre hyran i det nya stadsbiblioteket. Totalt handlar det om 1,7 miljoner kronor.

Kultur- och fritidsförvaltningen har under året utrett flera olika alternativ. Utredningen visar att det inte går att lösa uppdraget genom att till exempel höja intäkterna och bara spara lite här och lite där.

- Kultur- och fritid har fått ett uppdrag där vi inte har täckning för alla kostnader, säger kultur- och fritidschefen Annika Stedner. Det rör sig om så mycket pengar så att vi inte ser några andra alternativ än nedläggning för att klara uppdraget. Förvaltningens målsättning är att säkerställa så att våra verksamheter även fortsättningsvis skall kunna drivas med god kvalitet, god tillgänglighet, gott bemötande och god arbetsmiljö.

Nu lägger kultur- och fritidsförvaltningen fram två förslag till lösning för kultur- och fritidsnämnden. Vilket av förslagen som blir verklighet fattar nämnden beslut om på torsdag 21 september i samband med att detaljbudget för 2018 antas.

Två förslag till kultur- och fritidsnämnden

Förslag ett från förvaltningen till kultur- och fritidsnämnden är att lägga ner bokbussen i Mölndal. Det täcker hela sparkravet kompletterat med ett antal administrativa besparingar vid sidan.

Förslag två innehåller en rad nedläggningar och nedskärningar spritt över flera kultur- och fritidsverksamheter. ​​​​​

  • Lägga ned Balltorps bibliotek för allmänheten ​​
  • Krympa sommarlovsverksamheten vid Djursjön​​
  • Krympa pengarna till Kulturnatt i Kvarnbyn med en fjärdedel ​
  • Stänga konstgräsplaner i staden tre veckor runt nyår ​​
  • Dra in en halvtidstjänst på Aktiviteten ​​​
  • Minska drift- och skötselpotten för idrottsanläggningar med en fjärdedel ​
  • Krympa administrativa kostnader​​

Kultur- och fritidsförvaltningen har också utrett vilka konsekvenser de både förslagen får. Bokbussen besöker bland annat 1 500 barn på 82 förskoleavdelningar regelbundet. Balltorps bibliotek är en välbesökt mötesplats för närboende och är även ett skolbibliotek. Hundratals barn och unga besöker Djursjön varje år.

- Oavsett vilken besparing som görs, får det konsekvenser och det är många som berörs, säger kultur- och fritidschefen Annika Stedner. Vi har i princip bara publika verksamheter och hur vi än gör så kommer det att märkas. Men vi måste klara uppdraget. Det är kultur- och fritidsnämnden som fattar beslut om hur vi ska klara det.

Kontakt

Annika Stedner
Förvaltningschef
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 31
annika.stedner@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-09-08 17.59