Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Åtgärder för ökad trygghet Mölndals innerstad

Mölndals stad arbetar systematiskt med brottsförebyggande arbete under ledorden engagemang, samarbete och samverkan. Staden har ett välfungerande samarbete med Polisen för att öka tryggheten i kommunen. Under året har vi genomfört många trygghetsskapande åtgärder i Mölndals innerstad.

Genomförda och planerade åtgärder

Trygghetsvandring

Den 1 november genomfördes en omfattande trygghetsvandring i innerstaden. Ett 50-tal personer från staden, näringslivet, byggbolag, Västtrafik med flera deltog. Syftet var att upptäcka platser som upplevs som otrygga eller osäkra i centrala Mölndal och göra förbättringar så att det istället känns tryggt och säkert, men också förstärka sådant som känns trivsamt. Efter trygghetsvandringen kan vi konstatera att vi har identifierat 200 möjliga åtgärder att arbeta vidare med.

Trygghetsvärdar

Kommunfullmäktige tog i augustiPDF beslut om att starta upp arbetet med trygghetsvärdar i centrala Mölndal. Att vara trygghetsvärd innebär att man som Mölndalsbo vandrar tillsammans i centrala Mölndal för att därigenom öka tryggheten. Målet är att trygghetsvärdarna ska göra sin första trygghetsvandring i mars.

Om du är intresserad av att trygghetsvandra öppnar ansökan i nästa år men redan nu är du välkommen att lämna en intresseanmälan så återkommer vi till dig när ansökan har öppnat.

Insatser mot narkotika

Polisen genomför riktade insatser mot narkotika i Mölndal. Genom samverkan mellan stad och polis försöker vi sedan fånga upp ungdomar som behöver stöd och hjälp.

Bevakning

Extra bevakning under lov och högtider: Under höstlov och under julhandeln kommer Mölndals innerstad att ha extra bevakning med ordningsvakter.

Uppföljning av avtal: Mölndals stads har ett avtal med bevakningsföretaget NOKAS, som bland annat sköter bevakningen av Mölndals innerstad. I samband med en halvårsgranskning har staden uppmärksammat att avtalet inte har följts till fullo. Åtgärder har genomförts omgående i samråd med NOKAS och bevakningen fungerar nu enligt avtal.

Medborgarlöfte

Dagens medborgarlöfte sträcker sig fram till februari 2018. Före dess kommer vi ha en uppföljning av medborgarlöftet. Vi kommer dessutom tillsammans med Polisen ta fram ett nytt medborgarlöfte. Delta gärna i Polisen Göteborgs Syds enkät på Facebook och berätta hur du upplever tryggheten i Mölndal. Resultatet av enkäten kommer Polisen att använda för att planera sina resurser till olika områden.

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Mölndals stad har ett bra brottsförebyggande samarbete med såväl polis som bevakningsföretag och andra aktörer. Vi arbetar efter samma gemensamma mål – att minska brottsligheten och öka tryggheten i staden under ledorden engagemang, samarbete och samverkan.Elin Lund arbetar som brottsförebyggande samordnare i Mölndals stad och koordinerar stadens insatser:

Det finns ett driv och ett engagemang för de här frågorna – hos oss som arbetar i Mölndals stad, från andra samhällsaktörer och hos våra medborgare. Jag märker tydligt att vi är många som vill skapa ett tryggare centrum och det är väldigt motiverande, säger Elin.

Redan i december öppnar vårt nya stadsbibliotek, Mölndals torg kommer få sig ett ansiktslyft och gallerian invigs i september 2018. När innerstaden om några år står färdig kommer fler människor att röra sig i centrum och den fysiska miljön kommer vara helt annorlunda från hur den är idag. Dessa stora förändringar i stadsmiljön kommer att bidra till ökad trivsel och förhoppningsvis ökad trygghet.

Kontakt

Elin Lund
Brottsförebyggande samordnare
Samordning för hållbarhet
031-315 10 00 (Växel)
elin.lund@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-20 09.11