Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Mölndals stads startsida

Hushållspapper är vanligaste ”fultorkningen”

En tredjedel av Sveriges befolkning vet inte att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten.

Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen. I Sverige har vi tillgång till både toaletter och rent vatten. En situation som ligger bakom många fulspolningar är att toalettpappret är slut. Oftast löser vi situationen genom att ”fultorka” oss med hushållspapper som sedan spolas ned i toaletten, det visar en undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Svenskt Vatten.

Var tredje svensk känner inte till att hushållspapper inte ska spolas ned i toaletten, där det riskerar att orsaka stopp och översvämningar. I Mölndal spolas 84 ton skräp ned i toaletterna varje år. Att hushållspapper är den vanligaste fultorkningen var förväntat men undersökningen visar också att en stor del av svenskarna inte känner till att hushållspapper och våtservetter inte ska spolas ned i toaletterna. I Mölndals kommun orsakar hushållspapper och annat papper, som inte är toalettpapper, stora problem för reningsverk, pumpstationer och i toaletten.

– Hushållspapper, våtservetter och annat substitut till toapapper, är tyvärr en vanlig fulspolning i Mölndal. Många känner dock inte till att det bara är toalettpapper som löses upp lätt i avloppet och därför är det enda pappret som ska spolas ner. Annat papper är en onödig påfrestning på våra pumpstationer då det ofta orsakar stopp och onödiga hanteringskostnader för oss, säger Ann Rane, avdelningschef för VA-avdelningen i Mölndals stad.

Hoppas på beteendeförändring

Förutom stopp i ledningar och pumpar, samt ökad risk för översvämningar med efterföljande utsläpp av orenat avloppsvatten till våra vattendrag orsakar nedspolat hushållspapper och våtservetter också en stor mängd avfall som måste rensas bort från galler och ledningar i avloppsreningsverken och köras bort för förbränning. Totalt rensas ca 1 kg skräp per person och år bort från reningsverken i Sverige jämfört med 1,3 kg per person och år i Mölndal. (Som ett snitt för Ryaverket som är reningsverk för flera kommuner.)

– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om skillnaden mellan toalettpapper och annat papper får många att ändra sitt beteende och slänga övrigt papper bland brännbara sopor istället, men också att fulspolare tänker till innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Ann Rane.

Undersökningen visar att sju av tio spolar ned det de fultorkar sig med. Näst vanligaste fultorkning är pappersnäsdukar.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 13-16 oktober 2017 har sammanlagt 1012 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre i Sverige.

Mer information om Världstoalettdagen hos Svenskt vatten.

Sveriges vanligaste fultorkningar

  1. Hushållspapper (24%)
  2. Pappersnäsduk (10%)
  3. Servetter (7%)
  4. Våtservetter (6%)
  5. Pappershandduk (3%)
  6. Utrivna tidningssidor (2%)
  7. Underkläder eller annan textil (1%)
  8. Annat (1%)

TOALETTVETT

Fulspola
Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Fultorka
Att torka sig med någonting annat än toalettpapper när detta är slut. Det är helt okej så länge som detta slängs bland förbränningsbara sopor och inte spolas ned i toaletten.

Sluta fulspola – bästa tipset:
Ha alltid en papperskorg på toaletten där hushållspapper, våtservetter och annat skräp kan slängas. Skräp ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor.

Detta får man slänga i toan:
Allt som kommer inifrån kroppen – kiss, bajs och andra kroppsvätskor. Toalettpapper är gjort för att spolas ned i toaletten. Hushållspapper och våtservetter däremot löses inte upp av vatten.

Invigning Ågatans pumpstation

För den som vill se en avloppspumpstation kan man passa på den 28 november när Mölndals stad inviger Ågatans pumpstation. En helt nybyggd pumpstation med stor kapacitet som pumpar Mölndals avloppsvatten till Gryaabs reningsverk på Hisingen. Invigningen sker klockan 11 den 28 november.

Kontakt

Ann Rane
Avdelningschef VA
Tekniska förvaltningen
031-315 15 19
ann.rane@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-14 09.39