Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker de äldre 2017

Vård- och omsorgsnämndens fick på sammanträdet den 23 november en kort presentation av vad de äldre tycker om äldreboenden och hemtjänst i Mölndals stad.

Resultatet kommer från Socialstyrelsens nationella brukarundersökning och är i stor sett detsamma som för 2016. Resultatet kommer dessutom att ligga till grund för verksamheternas utvecklingsarbete under 2018. En fördjupad rapport med analys kommer presenteras för nämnden i januari 2018.

Kontakt

Pär Levander
Kvalitetschef
Vård- och omsorgsförvaltningen
Vård- och omsorgsförvaltningen
031-315 25 51
par.levander@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-11-27 13.51