Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

20 år av områdesbaserat samhällsarbete i Mölndal!

Det hela började med Bifrostprojektet 1997. Idag finns områdesbaserat samhällsarbete i ytterligare tre bostads­områden i Mölndal. Att det gått 20 år sen starten för detta arbete firades med ett jubileum den 14 december 2017.

Kriminalitet, gängbildning och otrygghet i Bifrost 1997 ledde till att Mölndal startade ett av Sveriges första områdesarbeten. Och idag finns områdesbaserat samhällsarbete även i Lindome, Kållered och Åby. Gemensamt för projekten är att förbättra trivsel, trygghet och delaktighet för de boende.

Den 14 december 2017 firades 20-årsjubileum av detta arbete. Dagen började med ett frukostseminarium och avslutades med fest i lokalen för samhällsarbete Bifrost. Vid frukostseminariet deltog bland andra Torbjörn Forkby, docent i socialt arbete och en av de som var med vid uppstartandet av Bifrostprojektet.

– Samhällsarbetet i Mölndal började med Bifrostprojektet, som kom ur en vision om ett nytt folkhem. I det goda hemmet råder likhet, omtanke, samarbete och hjälpsamhet, berättar Torbjörn Forkby.

Under dagen reflekterades det över arbetet som gjorts under de här 20 åren och diskussioner fördes kring hur arbetet kan utvecklas framöver. Torbjörn Forkby underströk att vi i Mölndal kan vara stolta över det faktum att vi arbetar långsiktigt med att vilja utveckla bostadsområden i samverkan mellan boende, kommun och andra intressenter.

– Det finns samhällsarbete i fyra bostadsområden i Mölndal, vilket är tämligen unikt i Sverige och till viss del i världen, avslutar Torbjörn Forkby.

När vi nu blickar framåt tar vi med vår historia. Det kan du också göra genom att titta på bilderna här nedanför, som visar lite av det arbete som hittills gjorts.

Invigning av Bifrostparken, 2000. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Invigning av Bifrostparken, 2000

Lindome näridrottsplats, 2008. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Lindome näridrottsplats, 2008

Miljögruppen vid Bifrostprojektet, 2008. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Miljögruppen vid Bifrostprojektet, 2008

Åbydagen, 2015. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Åbydagen, 2015

Bostadsnära odling i Åby, 2017. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Bostadsnära odling i Åby, 2017

Invigning av Kållered skatepark, 2017. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Invigning av Kållered skatepark, 2017

Lindomeloppet, 2017. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Lindomeloppet, 2017

Läxhjälp på Kållereds fritidsgård, 2017. Foto: Kultur- och fritidsförvaltningen

Läxhjälp på Kållereds fritidsgård, 2017

Kontakt

Åsa Banic Pedersen
Enhetschef samhällsarbete
Kultur- och fritidsförvaltningen
0707-69 03 56
asa.banic-pedersen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2017-12-27 16.22