Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Så tycker Mölndalsborna

54 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Mölndal. Det säger bland annat resultatet i den medborgarundersökning som SCB gjort på uppdrag av Mölndals stad.

Under hösten 2017 tog Mölndal återigen hjälp av SCB med att genomföra en medborgarundersökning. Mätningen dessförinnan gjordes hösten 2015.

1200 Mölndalsbor blev utvalda att delta. Fler än 500 Mölndalsbor i åldrarna 18-84 år svarade på enkäten. Jämfört med föregående undersökning sjönk svarsfrekvensen något och uppgick till 43 procent. De förändringar och skillnader som påtalas nedan är dock statistiskt säkerställda.

Sammanlagt 131 kommuner genomförde medborgarundersökningar under 2017. Uppmätta genomsnittsresultat används sedan som jämförelsevärden.

Vad frågade vi om?

Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden: 

  • Kommunen som plats att leva och bo
  • Kommunens verksamheter 
  • Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Rekommenderar Mölndal

54 procent av medborgarna kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till Mölndal medan 13 procent avråder. Mölndalsborna uppgav sig mest nöjda med möjligheter till utbildning, kommunikationer och arbete. De var kring dessa faktorer mer nöjda än medborgarna i jämförelsegruppen. Dock var Mölndals indexvärde relativt lågt vad gäller kommersiellt utbud.

I jämförelse med mätningen som gjordes 2015 är resultaten för medborgarnas nöjdhet med våra olika verksamheter inte säkerställt högre eller lägre. Betygen för gator och vägar och idrotts- och motionsanläggningar är högre än genomsnittet i jämförelsekommunerna, medan det är lägre för gymnasieskolan och kultur.

Varför genomförs medborgarundersökningar?

Resultatet av undersökningen är viktigt för stadens fortsatta utveckling. Vår ambition är att ständigt förbättra servicen till Mölndalsborna. Genom att göra en medborgarundersökning får vi en bättre bild av hur de som lever i Mölndal upplever sin kommun och ett underlag för utveckling. Du hittar resultatet av hela rapporten under relaterad information.

Relaterad information

Resultatet av undersökningenPDF
Ta del av tidigare undersökningar

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-01-18 09.22