Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Vem gräver i gatan?

Är du nyfiken på vem det är som gräver i gatan och vilken tid? Då kan du nu se det i stadens karta.

I Mölndals stads karta finns det nu möjlighet att se var det finns pågående samt planerade schakter och trafikanordningsplaner, TA-planer.

Du hittar det i Mölndal stads karta. Klicka på ett färgmarkerat område för att få upp information.

Detta är schakt och TA-plan

Schakter är där någon gräver i marken för till exempel ledningsarbeten eller fiberinstallationer. TA-planer innehåller fakta om ett gatu-/vägarbete, hur vägen påverkas och hur det ska märkas ut.

I kartan kan du se vart det finns TA-planer, vilket kan innebära att det är begränsad framkomlighet, vem som sökt och hur länge den gäller.

För schakter kan du se placering, vilken typ av arbete det är (nyanläggning eller omläggning/renovering), vilket datumintervall som arbetet sker och vem som är ledningsägare och ansvarig för arbetet.

Uppgifterna hämtas från Isy Case, det verktyg som ledningsägare och entreprenörer använder för att söka tillstånd för schakt och granskning av TA-planer.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-02-01 14.16