Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Göteborgs stad tar över handläggning av serveringstillstånd

Från och med 1 mars 2018 kommer handläggning av serveringstillstånd att hanteras av tillståndsenheten i Göteborgs stad. Det innebär att du som har serveringstillstånd eller ska ansöka om serveringstillstånd kommer att ha kontakt med Göteborgs stad i alla ärenden som rör ditt tillstånd.

Tillståndsenheten i Göteborg kommer att arbeta utifrån Mölndals stads riktlinjer på alkohol- och tobaksområdet. Tillståndsenheten utreder och lämnar förslag till beslut, som de överlämnar till social- och arbetsmarknadsnämnden i Mölndals stad.

Kontaktuppgifter tillståndsenheten Göteborgs stad

Social resursförvaltning

Box 5282

402 25 Göteborg

031-367 90 91

tillstandsenheten@socialresurs.goteborg.se

Jag har serveringstillstånd i Mölndals stad, vad händer med det nu?

Detta medför ingen förändring i ditt nuvarande serveringstillstånd. Du har kvar ditt tillstånd precis som tidigare.

Kontakt

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-05 09.27