Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den 28 februari hade kommunstyrelsen möte. Bland annat togs beslut ombyggnation av Åbybadet samt att skicka ett brev till Trafikverket gällande kostnadsfördelningen den planerade ekodukten över Söderleden.

Protokollet publiceras när det är justerat.

Ombyggnation av Åbybadet

Beslut togs om att bygga om det uppskattade Åbybadet. Beslutet innebär att staden kommer att starta en upphandling i form av ett strategisk partnering. Beslutet innebär också att övriga fritidsanläggningar i Åbyområdet kommer att genomgå renovering och/eller anpassning, till exempel väderskydd.

Kostnadsfördelning av ekodukt över Söderleden

I ett brev till Trafikverket meddelar Mölndals stad att kostnadsfördelningen för den planerade ekodukten över Söderleden inte ryms inom den kommunala budgeten.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-02 07.29