Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Språkträning och praktik leder till jobb för nyanlända i Mölndal

Mölndals stad började anordna språkpraktikplatser för nyanlända i maj 2017, i samarbete med Arbetsförmedlingen. Eftersom praktik är ett viktigt steg in på arbetsmarknaden för jobbsökande och Mölndals stad är en av de större arbetsgivarna i regionen ville staden bidra. Nu har språkpraktiken lett till jobb inom kommunen för flera nyanlända Mölndalsbor.


Drygt 50 nyanlända personer har hittills gjort språkpraktik i Mölndals stad. Ambitionen är 20 nya praktikanter under våren 2018. Kombinationen undervisning i svenska för invandrare (SFI) och praktik verkar fungera bra. Att komma till en arbetsplats, lära sig regler, rutiner och sociala koder är viktigt för de som ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden. Målet är att deltagarna efter praktiken ska vara rustade med självförtroende, språkkunskaper, liksom en referensperson och därmed kunna söka jobb på egen hand.

Det krävs fingertoppskänsla för att matcha praktikplatserna med rätt personer. Alla har ju olika erfarenheter, bakgrund och intressen. Bland annat ser språkkunskaperna väldigt olika ut. Någon har en högskoleutbildning med sig i bagaget, medan en annan person bara haft möjlighet att gå i skolan några år.

- Alla är i behov av att lära sig svenska och alla är nya i Sverige. Därutöver kan det skilja sig mycket mellan olika individers förutsättningar, drivkrafter och utbildning. Utmaningen är att se till att rätt person hamnar på rätt plats så att alla parter blir nöjda, säger Martin Brohede, språkpraktiksamordnare vid Arbetsmarknadsenheten i Mölndals stad.

Samordnarna vid Mölndals stad liksom Arbetsförmedlingen följer aktivt upp praktiken med handledarna. De har nära kontakt med praktikanterna och finns tillgängliga som stöd, för att coacha och motivera i olika situationer.

Några av de som tidigare gjort språkpraktik har nu fått jobb inom staden via extratjänster, en anställningsform som bekostas av staten och är till för att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa att lättare komma in på arbetsmarknaden.

Martin Brohede ser extratjänster som en naturlig följd av språkpraktikerna.

- Det är särskilt inom förskolorna som det skapats extratjänster. Det har varit ett stort intresse inom de verksamheterna. Bäst i klassen har Lackarebäcks förskolor varit som anställt 6 nyanlända personer. Även förskolor i Lindome och Kållered kan nämnas i sammanhanget, säger Martin.

Elias Nasro kom till Sverige för två år och tre månader sedan. Sedan drygt ett år tillbaka bor han i Mölndal tillsammans med sin fru och deras två barn. Elias började praktisera som vaktmästare på Fässbergsgymnasiet och fick i slutet av 2017 jobb som vaktmästare på Mölndals stadsmuseum, via en extratjänst. Elias trivs bra på museet, där han arbetar mycket med praktiska saker som måleri, snickeri och att byta lampor.

- Elias passade oss perfekt eftersom han är en klippa på produktion, säger Cajsa Lagerkvist, museichef vid Mölndals stadsmuseum.

Hittills har staden skapat extratjänster för 41 personer. Hälften av dessa började med att göra språkpraktik i Mölndals stad. Under 2018 kommer staden fortsätta inrätta ungefär lika många extratjänster, för nyanlända och långtidsarbetslösa.

Alla tjänar på att nyanlända och långtidsarbetslösa får hjälp med att komma in på arbetsmarknaden och möjlighet till egen försörjning. Mölndal hade nästan tusen nya jobb vid 2017 års början. Det var drygt 500 fler inrikesfödda som kom i arbete och 440 utrikesfödda. Göteborgsregionen är den enda av storstadsregionerna som upplever en fallande arbetslöshet bland utrikesfödda. Samtidigt är arbetslösheten fortsatt hög i denna grupp, 16,4 procent. För Mölndal är den siffran 10,6 procent.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-08 12.59