Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Engagerad föräldrakväll i Lindome

Igår träffades 130 engagerade vuxna i Lindome för en föräldrakväll. Avsikten med träffen var att ge en bild av nuläget i Lindome och att engagera och involvera föräldrarna i förebyggande och trygghetskapande arbete.

Igår den 15 mars arrangerades en föräldrakväll på Mötesplats Lindome. Initiativtagare var Lindomeprojektet och fritidsledare från mötesplatsen.

Att anordna föräldrainformation är också något som polisen och staden har lovat i årets medborgarlöfte.

Över 130 föräldrar kom för att lyssna till polisen och BRÅ-samordnarens lägesbild av Lindome just nu.

Informerade gjorde även stadens drog-samordnare, fältassistenter, personal från socialtjänsten, skolledning, fritidsledare och svenska kyrkan i Lindome.

Syftet med informationskvällen var dels att ge föräldrarna en bild av hur läget ser ut i Lindome just nu, vilka aktiviteter som finns för unga, men även att försöka involvera föräldrarna mer i det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Lindome.

Föräldrarna deltog i en workshop med syfte att identifiera otrygga platser och företeelser i Lindome, samt hur vi tillsammans kan minska otryggheten. Flera bra förslag kom från föräldrarna som till exempel nattvandring/vuxenvandring i området.

Så otroligt roligt med många engagerade vuxna som vill samverka med staden för Lindomes bästa!

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-19 14.04