Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Sök bidrag för sommarlovsaktiviteter

Nu kan föreningar, organisationer och verksamheter i Mölndal ansöka om bidrag hos Mölndals stad för att ordna kostnadsfria lovaktiviteter för barn i åldersgruppen 6–15 år under sommarlovet. Ansökan behöver komma in senast 15 april.

Nu kan Mölndals föreningsliv söka medel för aktiviteter under samtliga skollov, när Sveriges regering utökar sin satsning på kostnadsfria lovaktiviteter under 2018.

Kriterier för bidrag

Aktiviteterna ska:

  • vara kostnadsfria för barn och unga i åldrarna 6-15 år (den planerade verksamheten måste inte vända sig till hela åldersspannet)
  • möjliggöra möten över sociala gränser
  • ge barn och unga stimulans och personlig utveckling
  • stimulera både flickors och pojkars deltagande, främja integration och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika sociala bakgrund
  • genomföras så att alla barn behandlas lika vad gäller tillgång och deltagande, därför ska heller ingen behovsprövning göras av de barn som deltar i aktiviteterna.
  • finnas med i kultur- och fritidsförvaltningens lovprogram samt i evenemangskalendern på molndal.se
  • genomföras under lov
  • vara en utökning av ordinarie satsningar.

Dessutom ska aktiviteterna som erbjuds vara öppna för alla och samverkan uppmuntras. Det är inte möjligt att söka pengar för aktiviteter som i huvudsak riktar sig till egna befintliga medlemmar och besökare.

Sista ansökningsdag

Ansökan ska mejlas till lovsamordnaren Therése Hognert senast:

Sommarlov: 15 april. Alla ansökningar prövas individuellt efter att ansökningstiden gått ut. Bidragsbesked lämnas senast 27 april.

Höstlov: 2 september. Alla ansökningar prövas individuellt efter att ansökningstiden gått ut. Bidragsbesked lämnas senast 14 september.

Jullov: 21 oktober. Alla ansökningar prövas individuellt efter att ansökningstiden gått ut. Bidragsbesked lämnas senast 2 november.

Ansökningsformulär.

Redovisning och utbetalning

Efter varje avslutad aktivitet ska föreningen redovisa till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur redovisar till socialstyrelsen. Alla som söker medel får mer information om hur redovisning och utbetalning går till. 

Kontakt

Therése Hognert
Samordnare samhällsarbete Lindome
Kultur- och fritidsförvaltningen
0768-98 45 22
therese.hognert@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-19 15.10