Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Samråd för Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde

Mölndals stad har gjort en översyn av Rådasjöns och Norra Långvattnets vattenskyddsområde. Vi genomför nu kommunalt samråd kring föreslaget vattenskyddsområde innan förslaget lämnas till Länsstyrelsen för beslut.

Ett vattenskyddsområde ska säkerställa en god kvalité på råvattnet i ett långsiktigt perspektiv. Vattenskyddsområdet med tillhörande föreskrifter ska vara ett verktyg för att säkra dricksvattenförsörjningen.

Mölndals stad har idag ett vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter för Rådasjön som är från 1996. Det vattenskyddsområdet och föreskrifterna är inte längre tillräckliga. Därför har Mölndals stad sett över vattenskyddsområdet och föreskrifterna.

Eftersom vattenskyddsområdet runt Rådasjön berör flera kommuner är det Länsstyrelsen som fattar beslut om det, de kommer också att genomföra ett officiellt samråd. Mölndals stad genomför nu ett kommunalt samråd innan ansökan om vattenskyddsområdet lämnas till Länsstyrelsen.

Ta del av förslaget till vattenskyddsområde

Samrådsunderlag och handlingar hittar du på sidan om översyn av Rådasjöns vattenskyddsområde.

Handlingarna finns också tillgängliga från 4 april till 11 juni i Mölndals stadshus, Härryda kommunhus och Partille kommunhus.

Skriftliga synpunkter lämnas senast 11 juni via:

  • e-post till tekniska@molndal.se eller
  • med post till Mölndals stad, Tekniska förvaltningen, 431 82 Mölndal.
  • Ange TEN 457/16 Översyn VSO som ämne i mejlet eller på kuvertet.

Länsstyrelsen ordnar samråd för vattenskyddsområdet och föreskrifterna i ett senare skede.

Välkommen på informationsmöte om förslaget till reviderat vattenskyddsområde och föreskrifter.

Mölndals stad genomför informationsmöten där intresserade kan ta del av förslaget.

Onsdag 2 maj kl. 15.00 - 17.00 i Mölndals stadsbibliotek, Bergmansgatan 29, Mölndal

Måndag 7 maj kl. 18.00 - 20.00 i Församlingshemmet Råda rum, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-03-29 11.21