Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kultur- och fritidsnämnden föreslås få i uppdrag att omförhandla avtal med GRYS

I dag har kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) föreslagit att kommunstyrelsen beslutar att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att omförhandla avtalet med Gunnebo Ryttarsällskap (GRYS).

Det omförhandlade avtalet ska vara treårigt och gälla från 2018-05-01. I omförhandlingen ska det nya avtalet inkludera stall, manege, paddock, paddockhage, Stora sandhagen, del av hage H1, hela hage H2 och Davids äng.

Marie Östh Karlsson (S) som är kommunstyrelsens ordförande beskriver ställningstagandet såhär:

Skönt och bra att vi nu landat i frågan för en längre framtid. Det kommer också att bli tydligare och skapa mer ordning och reda samt ge bättre förutsättningar för alla involverade.”

KSAU föreslår också att kommunstyrelsen ger kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att stängsla in Davids äng och att vidta säkerhetsåtgärder på järnvägsövergången. Ett avtal ska också skrivas med Gunnebo Slott och Trädgårdar AB om dagliga vattentransporter till ängen under veckodagar.

Här kan du läsa protokoll från tidigare KSAU.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-07-26 14.14