Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Senaste nytt från kommunfullmäktige

Onsdagen den 18 april hade kommunfullmäktige möte. Bland annat godkändes årsredovisningen och de olika nämndernas verksamhetsberättelser.

Att kommuner ska ta fram en årsredovisning framgår av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning. Årsredovisning 2017 för Mölndals stad behandlades och godkändes igår av kommunfullmäktige. Syftet med årsredovisningen är att genom ett strukturerat innehåll ge information om stadens verksamhet och ekonomi till förtroendevalda, externa intressenter, medborgare och anställda. Den skall också fungera som ett stöttande beslutsunderlag i kommunen och till exempel kunna användas för trendanalyser.

Här kan du läsa årsredovisningen. Här kan du läsa mer om kommunfullmäktiges arbete.

Kontakt

Kommunfullmäktige
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunfullmaktige@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-19 12.25