Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bättre service med fler e-tjänster

Mölndals stad blir alltmer digital och erbjuder idag Mölndalsborna drygt fyrtio e-tjänster. De handlar om allt från ansökan om specialkost i skolan och färdtjänst till anmälan om faderskap.

– Genom att utveckla e-tjänster erbjuder vi bättre service och kortare handläggningstider mot medborgarna. Internt ska de bidra till en ökad effektivitet och bättre utnyttjande av stadens resurser, säger Annika Samuelsson, IT-chef.

Senaste nyheten bland de digitala tjänsterna är att staden anslutits till verksamt.se och Serverat-projektet och nu har e-tjänst som är kopplad till Bolagsverket. Tjänsten innebär att företagare får en personlig digital checklista på vilka tillstånd som behövs för att starta restaurang samt ett färdigt kit med direktlänkar till information och e-tjänster på berörda myndigheters hemsidor.

– Vi har fler e-tjänster på gång, bland annat tittar vi på möjligheten att på ett enklare sätt hantera e-tjänster för äldre och ovana teknikanvändare. Den som är anhörig ska på ett säkert sätt kunna fylla i vissa blanketter som till exempel Ansökan om stöd till äldre, som sedan signeras av den sökande.

E-tjänster i Mölndals stad:

 • Totalt 42 tjänster
 • Vissa av e-tjänsterna kräver en enklare form av inloggning med användarnamn och lösenord, andra kräver inloggning med e-legitimation t.ex. mobilt bank-ID.
 • Mest använda e-tjänsten: Ansökan om ledighet för elever (Skolförvaltningen)
 • Minst använda e-tjänsten: Ansökan om jämkning vid flytt till särskilt boende (vård och omsorg)
 • Nya e-tjänster som diskuteras:
 • Anmälan för utredning av särskilt stöd
  • Samtycke till publicering
  • Val av skola
  • Skolskjuts
  • Beställ betygshandling
  • Avtal för digitalt verktyg

E-tjänster och blanketter

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-04-20 10.51