Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Välbesökt näringslivsdag satte fokus på gemensamma utmaningar för arbetsmarknadsregionen

Mer än 100 politiker och ledande tjänstemän från kommunerna inom Göteborgsregionen med omnejd möttes den 4 maj för att diskutera hur vi ska stärka vår samverkan kring näringslivsutvecklingen inom hela arbetsmarknadsregionen.

Initiativtagare till dagen var Göteborgsregionen (GR) och Business Region Göteborg (BRG) som alldeles nyligen tecknat ett fördjupat samverkansavtal sinsemellan. GR och BRG har ett gemensamt uppdrag att skapa goda förutsättningar för näringslivsutveckling.

David Ljung (S), ordförande för BRG:s styrelse fortsatte:

Vi är mer än en miljon invånare i Göteborgsregionen nu och vi är mer intresserade av att få det att funka och samverka på riktigt än av byråkratiska gränser Ett starkt näringsliv är en förutsättning för arbetsmarknadsregionens fortsatt positiva utveckling. Framgångsrika företag skapar arbetstillfällen och tillväxt.

Hur ska vi då samverka kring näringslivsutvecklingen? Det var temat för ett samtal mellan en panel av politiker och tjänstemän. Näringslivets stora behov av arbetskraft och kompetensförsörjningen var faktorer som återkom gång på gång i diskussionen. Några av deltagarna under dagen var politiker från kommuner som visserligen ligger utanför GR men som är lika beroende av att samverka med storstadsregionen. Peter Rosholm (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollebygd sa:

Vi ligger precis på gränsen till Göteborgsregionen och vi är beroende av GR och har många göteborgare som i Bollebygd. Det är självklart för oss att knö oss in och hjälpa till.

Dagen fortsatte med Peter Warda, analytiker på BRG, som gav en bild av konjunkturläget och utmaningarna i vår arbetsmarknadsregion. Han visade på att Göteborgsregionen har goda förutsättningar med rådande högkonjunktur, stark tillväxt och numera den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionerna. Men det finns också utmaningar som att skapa en tät och tillgänglig region samt att lösa kompetensförsörjningen och bättre kunna matcha kompetens mot företagens behov.

BRG:s VD Patrik Andersson kommenterade det fördjupade näringslivssamarbetet:

Med det nya avtalet förstärker vi samarbetet för att tillsammans skapa ännu bättre förutsättningar för näringslivet att utvecklas i Göteborgsregionen. Att samtliga kommuner i regionen arbetar med näringslivsutvecklingen i samma riktning men utifrån varje kommuns förutsättningar är en oerhörd styrka.

Kontakt

Karin Kempe
Näringslivssamordnare
Kommunikations- och kanslienheten
031-315 13 14
karin.kempe@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-22 10.15