Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Cykling i naturen

I Mölndal finns mycket fin natur att ta del av. Vill du ta en tur med din cykel i naturen? Då finns det några saker att tänka på, som att du inte får cykla på anlagda motionsspår och att du har väjningsplikt till gående.

Det finns många möjligheter att cykla i naturen i Mölndal och är ett bra sätt att få motion. Viktigt att tänka på är att gående har företräde på särskilt utmärkta gångstigar och att du i terrängen har väjningsplikt mot gående. Alla har rätt att vistas i naturen. Vi vädjar till allas goda omdöme och hänsynstagande till varandra.

Cykling i Änggårdsbergen

Det är tillåtet att cykla i Änggårdsbergen enligt allemansrätten som gäller inom naturreservat, men denna rätt innebär också skyldigheter. Man får inte cykla i de trädbestånd som utgör Botaniskas arboretum eller på hällmarker. Man får inte heller cykla på stigar särskilt utmärkta som ridstigar.

Gående har företräde på gångstigarna. Du som cyklist har väjningsplikt i terrängen enligt trafikförordningen.

Eftersom det är tillåtet att gå, springa, cykla och ha med kopplad hund i reservatet kan vi bara vädja till allas goda omdöme och hänsynstagande till varandra.

Du får inte köra motorfordon i Änggårdsbergen, som till exempel moped, scooter, 4-hjuling, cross och segway. El-cykel får inte heller användas i terräng eller spår.

Läs mer om reglerna kring Änggårdsbergen hos Botaniska trädgården.

Allmänt om cykling i naturen

När du ska cykla i naturen ska du tänka på det här:

 • du får inte cykla på motionsspår inom de områden som nämns nedan
 • du får inte heller cykla på vägar, stigar eller leder som har gångvägsskylt eller ridvägsskylt
 • Du har väjningsplikt mot gående.
 • undvik att cykla på mjuka stigar, särskilt på våren och hösten, när det är blött i markerna
 • undvik att cykla över känsliga marktyper (exempelvis lavmarker, berghällar med mossor och lavar, mjuka ängsmarker, mossar, kärrmarker, planteringar och åkrar).
 • om du vill ordna cykling i grupp, kan du behöva tillstånd av markägaren
 • du får inte använda Seg-way eller elcykel på leder, stigar eller fritt i terrängen utan tillstånd från markägaren.

Enligt allemansrätten får du cykla i naturen, utanför stigar och leder, om du visar hänsyn och inte skadar ömtålig naturmark. Vid cykling i grupp gäller inte allemansrätten. Läs mer om cykling i naturen hos Naturvårdsverket.

Här får du inte cykla

Du får inte cykla på Bohusledens motionsspår samt på iordningsställda motionsspår eller ridspår i:

 • Gunnebo friluftsområde, inklusive Herkulesområdet
 • Safjällets naturreservat
 • Änggårdsbergen
 • Isaks mosse
 • Torrekulla friluftsområde
 • Lindome friluftsområde (Bunketorp)

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-06-08 13.27