Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Avgiftsbelagd gatuparkering i Solängen från 1 juni

Från och med 1 juni införs avgiftsbelagd parkering på bostadsgator i Solängen samt "Åby Egna-hem". Det efter att tekniska nämnden tog beslut om ändrad parkeringsreglering i december 2017. Boende kommer kunna köpa boendekort om de inte har parkeringsmöjlighet på sina fastigheter.

Bakgrunden till ändrad parkeringsreglering är framkomlighets-, säkerhets- och underhållsproblem när många parkerar på bostadsgatorna.

Solängen är först ut

Området där parkeringsreglering från 1 juni införs är Solängen samt Tygel-, Träns-, Tribun och Tandemgatan (Åby Egna-Hem). Detta är det första området som får parkeringsreglering för bostadsgator.

Du kan ladda ner en pdf med karta över områdetPDF.

Vid infarterna till områdena kommer skyltar om avgiftsreglerad parkering att sättas upp. Avgiftsbelagd gatuparkering gäller i hela området och är tillåten i längst 24 timmar. Befintliga parkeringsförbud och andra regleringar finns kvar.

Parkeringsavgift och betalning

Avgiften för att parkera på bostadsgator i Solängen är 2 kronor per timme med 30 kronor per dygn som maxtaxa. Boende, som inte kan lösa parkering på egen fastighet, kan köpa ett boendekort för 200 kronor per månad.

Betalning av parkering sker via app/telefon eller någon av de fyra kortautomater som sätts upp i området. Information om områdeskoder för telefonbetalning kommer finnas på flera platser. Parkeringsautomater för kortbetalning kommer finnas ungefär vid korsningarna:

  • Frejagatan/Tingsbogatan
  • Österängsgatan/Mariedalsgatan
  • Lammevallsgatan/Västerängsgatan
  • På Tribungatan

För att köpa ett boendekort krävs att du är folkbokförd i området och att fordonet är skrivet på dig. Boendekort köps via Mölndals Parkering AB från och med 1 juni.

Fler områden kommer att regleras

De bostadsområden där avgiftsbelagd gatuparkering ska införas i är:

Solängen, Krokslätt, Kvarnbyn, området runt Fässbergshemmet, Toltorpsskolan, Sjukhusområdet, Kryssgatan, Kvarnbyn, Kungsbackavägen, Stallbacken och Kvarnbyvallen.

I dessa områden kommer den nya parkeringsregleringen att införas successivt under en tvåårsperiod och avser parkering på bostadsgator. Beslutet togs av tekniska nämnden i december 2017.

Staden har noterat och fått många synpunkter kring framkomlighetsproblem, underhållsproblem och säkerhetsproblem på grund av parkering på bostadsgator. Bland annat för att utrymmet för räddningstjänst och renhållning försämras samt att sikten försämras vilket riskerar säkerheten för barn, gående och cyklister.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-22 10.15