Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Arbetsutskottet ger förslag till kommunstyrelsen om Åbybadet

Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att Lokalförsörjningsavdelningen får i uppdrag att omgående påbörja arbetet med beslutsunderlag för en tillfällig, överbyggd 25-metersbassäng, om möjligt med höj- och sänkbar botten alternativt med varierande djup, i nära anslutning till befintligt badhus. I uppdraget ingår även att föreslå lösningar för omklädningsrum med dusch, personalrum och andra nödvändiga installationer.

Möjligheten att i ett senare skede ställa om den provisoriska bassängen till en permanent bassäng med anslutning till ett nytt badhus ska beskrivas. Lokalförsörjningsavdelningen får även i uppdrag att, i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen och upphandlad partner, planera rivning av befintlig simhall. I planeringsarbetet ska hänsyn tas till bästa möjliga balans mellan kostnader och möjliga intäkter i det som återstår av den befintliga anläggningen.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-25 11.37