Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Uppmärksammat förbättringsarbete i Mölndals stad

Den nationella arbetsgruppen Strama bjöd in till en workshop om infektioner hos äldre som ett led i Mölndals stads uppmärksammade arbete att säkerställa följsamhet till basala kläd- och hygienrutiner inom äldreomsorgen.

Det blev en intensiv och givande dag på Lackarebäcks äldreboende den 22 maj där Strama bjudit in vårdpersonal inom äldreomsorgen till en workshop med fokus på infektioner hos äldre.

Samverkan mot antibiotikaresistens

Överanvändning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens och är idag ett världsproblem. För att bromsa utvecklingen måste åtgärder vidtas och kunskap spridas om hur vi kan undvika att använda antibiotika i onödan.

Strama är en nationell arbetsgrupp som lär ut metoder för förbättringsarbete kring antibiotikaresistens med syfte att säkerställa möjligheterna till en god och säker sjukvård, både nu och i framtiden.

Läs om Sveriges strategi mot antibiotikaresistens via länken nedan.

Svensk strategi mot antibiotikaresistens

Uppmärksammat arbete i Mölndals stad

Strama kontaktade Mölndals stad om att få komma och hålla en workshop här eftersom de uppmärksammat stadens goda förbättringsarbete kring att säkerställa följsamhet till basala kläd- och hygienrutiner.

Alla vårdgivare har ett ansvar att ta fram ett systematiskt kvalitetsarbete för att säkra patientsäkerheten och undvika vårdskador. Förvaltningen identifierade att hygien var ett område där vi kunde göra ett bra förbättringsarbete, inte minst när det gäller att minska antibiotikaresistens, säger Karin Blomqvist, Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i Mölndals stad.

Läs Folkhälsomyndighetens patientinformation till äldre och anhöriga via länken nedan.

Råd och fakta om antibiotika - bakterier i urinen

Kontakt

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 25 89 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-24 08.30