Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ansök om skolskjuts inför 2018/2019

Du måste själv ansöka om skolskjuts för ditt barn inför varje nytt läsår. Elever i grundsärskola och i annan särskilt anvisad skolenhet behöver inte ansöka.

Buss vid hållplats Mölndals centrum. Foto: Lotta Lundberg

Inför läsåret 2018/2019 ska ansökan vara oss tillhanda senast 8 juni för att ditt barn ska få skolskjuts till skolstarten, eftersom både busskorten och taxiresorna behöver beställas i god tid.
Mölndals stad använder först och främst ordinarie kollektivtrafik för skolskjuts. Om inte kollektivtrafik kan användas ordnas skjuts med taxi.

Länk till ansökan samt regler och riktlinjer för skolskjuts

Kontakt

Ann Franzén
Skolskjutshandläggare
Grundskola
Skolförvaltningen
031-315 20 44
skolskjuts@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-25 13.45