Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Svara på trygghetsundersökning om Mölndals innerstad

Vi gör en undersökning i samverkan mellan Lokalpolisområde Storgöteborg syd och Mölndals stad. Syftet med undersökningen är att få en gemensam bild över den upplevda tryggheten i och i anslutning till Mölndals innerstad.

Din åsikt är viktig i trygghetsundersökningen! Den ger oss ett viktigt underlag för att få en tydligare bild av den upplevda tryggheten i Mölndals innerstad.

Du kan svara på undersökningen här.

 

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-25 09.24