Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Protokoll från möte med dikningsföretag i Kållered

Den 8 maj var det extrastämma i ett dikningsföretag som berör Kålleredsbäcken anordnat av Länsstyrelsen. Protokollet finns nu tillgängligt.

Protokoll för extra stämma med deltagare i och sakägare till dikningsföretaget ”Förslag till torrläggning och vattenskadade marker tillhörande hemmanen Ekan, Kållered, Backen, Högen mfl uti Kållered och Fässbergs socknar, Askims Härad av Göteborgs och Bohus län år 1914” i Mölndals stad finns nu tillgängligt.

Det finns att ta del av i Mölndals stads stadshus, Mölndalsvägen 11-17 eller mejla tekniska@molndal.se för att få det.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-05-29 13.43