Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Ta hand om din häck

Under sommarvärmen växer växtligheten. Häckar och annan växtlighet får inte skymma sikten eller hindra trafiken på gator eller trottoarer. Det är därför viktigt att du tar hand om och klipper din häck.

Häckar och andra växtligheter växer snabbt under sommaren. Det är fastighetsägaren som ska hålla efter sin häck så att sikten för trafiken inte hindras.

När du håller ordning på växtligheten längs gatan bidrar du till ökad trafiksäkerhet och det ser prydligt ut. En häck som är klippt enligt reglerna gör det lätt att se om det kommer bilister, cyklister eller fotgängare runt nästa hörn eller om någon kommer ut från en garageuppfart.

Så hög får häcken vara

Växtligheten inom den så kallade sikttriangeln ska inte vara högre än 80 centimeter över gatuplanet. Sikttriangeln sträcker sig 10 meter längs gatan kring vägkorsningar. Om du har en trottoar precis utanför tomten, räknas den in i de 10 metrarna.

Vid utfarter och garageuppfarter räknas 2,5 meter som sikttriangeln, där växtligheten inte ska vara högre än 80 cm.

Häckar och annan växtlighet ska inte heller skymma trafikskyltar eller sticka ut i trottoaren så att gående hindras.

Läs mer om hur vad som är att tänka på kring häckar i broschyren Ditt ansvar som fastighetsägarePDF.

Kontakt

Trafikingenjör
Tekniska förvaltningen
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
tekniska@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-08-01 10.48