Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bifrost äldreboende blir resurssmart

På bara ett halvår minskade ett äldreboende i Göteborgs stad sitt matavfall med 23 procent och sitt restavfall med 10 procent. Nu kommer pilotprojektet Resurssmart äldreboende till Mölndals stad.

Pilotprojekt från Göteborgs stad

Det finns mycket att vinna på att minska avfallet. Genom små förändringar kan man åstadkomma mycket, något som äldreboendet Sekelbo i Göteborgs stad är ett bevis på.

Bifrost äldreboende i Mölndals stad nappade direkt när pilotprojektet Resurssmart äldreboende från Göteborgs stad sökte efter intresserade äldreboenden i kranskommunerna. Projektet kommer att pågå under två år.

Bifrost äldreboende tar ansvar för miljön

Vid uppstartsmötet den 25 maj deltog enhetschefer och personal från Bifrost äldreboende tillsammans med representanter från andra förvaltningar och enheter i Mölndals stad samt fastighetsägaren Höbalen Fastigheter AB.

Varför är det här en bra satsning?

Intresset och engagemanget hos vår personal är stort när det gäller att minska avfallet. Det finns siffror som pekar på att äldreboenden generellt sätt genererar mer sopor per person och år än ett vanligt hushåll. Vi har en hög omsättning av avfall som vi tror vi kan minska med hjälp av rätt åtgärder och med stöd av projektet Resurssmart äldreboende. Resultatet från pilotprojektet i Göteborgs stad visade på ekonomisk besparing, högre brukarnöjdhet men också bättre arbetsmiljö för personalen och förbättrad miljöprofil, berättar Linda Heldebring, enhetschef på Bifrost äldreboende.

Vad förväntar ni er av projektet?

Vi på Bifrost äldreboende vill ta vårt ansvar för miljön utöver stadens satta miljömål. Bifrost är redan i dag ett populärt och attraktivt äldreboende, men vi tror att denna satsning kommer göra att vi får ännu godare rykte även ur ett miljöperspektiv, säger Linda Heldebring.

Relaterad information


Kontakt

Vård- och omsorgsvägledare
031–315 24 00

Telefontid
måndag–fredag
klockan 9–11 och 13–15

Vård- och omsorgsförvaltningen
Göteborgsvägen 7
431 82 Mölndal
031–315 10 00 växel
031–315 27 49 fax
vardomsorg@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-07 10.49