Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Senaste nytt från kommunstyrelsen

Onsdagen den sjunde juni hade kommunstyrelsen möte. Bland annat behandlades ärenden om Åbybadets 50-meters bassäng och om Gunnebo ryttarsällskaps GRYS, omförhandlade kontrakt.

Kommunstyrelsen beslutade om Åbybadets 50-meters bassäng som i vår har varit avstängd. Beslut fattades om att utreda möjligheterna av att bygga en temporär bassäng bredvid den befintliga. Den temporära bassängen ska i så fall användas under tiden den gamla rivs och den nya byggs.

Gunnebo ryttarsällskap ska få ett treårigt avtal och det skall och gälla från 2018-05-01. I det nya avtalet inkluderas stall, manege, paddock, paddockhage, Stora sandhagen, del av hage H1, hela hage H2 och Davids äng. Staden minskar det geografiska området för Gunnebos arrende så att marken för ridanläggningen hyrs direkt från staden till GRYS.

Kontakt

Kommunstyrelsen
Stadshuset
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 12 61 kommunsekreterare
kommunstyrelsen@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-29 15.15