Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Kan du bidra till en säker trafikmiljö vid skolorna?

Vill du göra något bra för miljön samtidigt som du hjälper ditt barn? Tycker du också att trafikmiljön runt dina barns skola kan bli bättre? Då har vi ett tips för dig.

Ta chansen att prata ihop dig med andra föräldrar under höstlovet. Om du kan, var med och bidra till en bättre trafikmiljö runt skolorna och bättre hälsa bland barnen!

Så kan du göra

Genom att tillsammans med andra föräldrar turas om att gå med dina egna och andras barn till skolan är du med och gör skillnad. Barnen får motion, en lektion i trafikvett av er föräldrar samt goda resvanor från unga år. Du får samtidigt lite lättare klimatsamvete och är med och skapar en tryggare trafikmiljö vid dina barns skola.

Att få fler barn att gå eller cykla till skolan är en enorm samhällsvinst. Forskning visar att barn mår bättre, är gladare och presterar bättre i skolan när de får gå, cykla eller åka buss tillsammans till skolan istället för att sitta i en bil.
(Källa: Westman, J (2017). Drivers of children’s travel satisfaction. Diss. Karlstad: Karlstad Universitet.)

Det betyder att det ofta är föräldrar som behöver ändra beteende eftersom barnen sällan väljer helt själva hur de tar sig till skolan. Du kan med en liten insats göra en stor skillnad. Prata med andra närboende föräldrar eller på ett föräldramöte och sätt ihop en gågrupp.

Goda exempel

Genom projektet På egna ben tar många mellanstadiebarn chansen att gå eller cykla till skolan och därigenom skapa sig goda vanor. Under hösten 2018 deltog 26 klasser i Mölndal och sparade gemensamt 3,6 ton koldioxid. Du som förälder kan fortsätta den utvecklingen till exempel genom att tillsammans med andra föräldrar dela på ansvaret att gå med barnen till skolan om du har möjligheten.

Kontakt

Emma Sjögren
Projektledare Hållbart resande
Tekniska förvaltningen
031-315 15 23
emma.sjogren@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-30 13.00