Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Beredda för snö och halka

När snön och halkan kommer är det cirka 40 mil gator och andra ytor som ska tas om hand. Staden har beredskap dygnet runt. Trottoarer och många gångvägar ansvarar du som fastighetsägare för.

Under vinterperioden har Mölndals stad beredskap dygnet runt. Vi övervakar gatorna och prenumererar på detaljerade väderprognoser för att kunna sätta in rätt resurser i rätt tid.

Vi prioriterar först huvudcykelvägar, gator med kollektivtrafik och huvudvägar. När det är klart går vi över och plogar bostadsgator. Vi kan inte säga exakt när vi snöröjer din gata men normalt är bostadsgatorna snöröjda inom 12 timmar efter att det slutat snöa. Skulle det vara mycket, tung eller blöt snö, kan det ta längre tid.

Läs mer om åtgärdstider vid snöröjning.

Efter önskemål från invånarna kommer vi från och med i år att snöröja en bredare del av de kombinerade gång- och cykelbanorna. Det gör att gående inte behöver gå i cykelfältet. Som tidigare sopsaltar vi huvudcykelnätet för bästa möjliga framkomlighet.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Du som fastighetsägare ansvarar för snöröjning på dina ytor men även en liten del av stadens ytor. Trottoarer är fastighetsägarnas ansvar, det är fastighetsägaren som är ansvarig om någon halkar och skadar sig.

Du ska:

  • snöröja och sanda/grusa trottoarer utanför din fastighet.
    Saknas trottoar räknas en meter av gatan som gångyta som du ska snöröja och sanda.
  • Om det råkar bli vallar under snöröjningen av gatan ska du göra öppningar i dem vid infarter till din fastighet, övergångsställen och du kan behöva röja trottoaren igen.
  • Snöröja och sanda trappor och vissa gångbanor inom 7 meter från fastigheten, ligger trappan mellan två fastigheter delar du ansvaret med den andra fastighetsägaren och ska ta halva bredden var.
  • Se till att det är snöröjt och isfritt runt sopkärlen och även vägen mellan kärlen och sopbilens angöringsplats.
  • Ordna en snöröjd väg in till fastigheten för sophämtnings- och slamtömningsfordon.
  • Se till att snö och is inte faller ner på gående från tak, balkonger och liknande

Fastighetshetsägares ansvar vid snöröjning

Du kan söka på din adress i Mölndalskartan och se vad som är ditt ansvar

Olika aktörer ansvarar för vägarna

Mölndals stad ansvarar för många av gatorna men det finns även vägföreningar och samfälligheter som sköter snöröjningen på sina gator. Trafikverket är ansvariga för sina vägar.

Läs mer om snöröjning och vad de olika aktörerna ansvarar för.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-22 11.00