Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Nu bygger vi Mölndals första cykelöverfart

Redan 2014 gjordes ändringar i trafikförordningen när det gäller cykelöverfarter och cykelpassager. Två sätt med olika regler för cyklar att korsa vägar. Nu bygger Mölndal sin första cykelöverfart längs Frölundagatan.

Cykelöverfarter längs pendlingsstråken

Cykelöverfarter byggs för att ge en orienterande, framkomlighets- och trafiksäkerhetsförbättrande funktion för de som cyklar. Mölndals stad planerar som ett första steg att bygga cykelöverfarter längs med de stora cykelpendlingsstråken:

  • Frölundagatan och Eklanda Allé
  • Göteborgsvägen
  • Toltorpsgatan

Vi börjar med de större korsningarna på Frölundagatan och Göteborgsvägen och tar därefter de större på Toltorpsgatan. Mindre utfarter längs med dessa gator kommer att åtgärdas efterhand eller i samband med att vi breddar upp cykelvägarna om några år. Fler områden kommer att åtgärdas i senare steg.

Det här är en cykelöverfart

1 september 2014 gjordes ändringar i trafikförordningen gällande cykelöverfart och cykelpassage. Alla befintliga cykelöverfarter blev då cykelpassager.

Cykelöverfarter ska säkras till 30 km/h och märks ut med ett nytt vägmärke samt vägmarkering.

Cykelöverfart

En cykelöverfart innebär en plats där korsande trafik har väjningsplikt gentemot cyklister och mopeder klass 2. Cyklister ska ta hänsyn till avstånd och hastighet hos fordon som närmar sig överfarten.

En cykelöverfart är markerade med vägmarkering och vägmärke.

Cykelpassage

Cykelpassager kan vara obevakade eller bevakade och anges med vägmarkering.

Cyklister och mopedister har väjningsplikt mot de fordon som kör på den gata de ska korsa. Fordon på bilväg som närmar sig en obevakad cykelpassage som korsar körbanan ska anpassa sin hastighet så det inte uppstår fara för cyklister eller mopedister. Fordon som svänger i en korsning eller kör ut från en cirkulationsplats och passerar en obevakad cykelpassage ska ge cyklister tillfälle att passera.

Vid en bevakad cykelpassage gäller de trafikregler som gäller för den typ av bevakad korsning det är, till exempel trafikljus eller Polis.

Information om cykelpassage och cykelöverfart hos Transportstyrelsen

Kontakt

Li Hagström
Trafikingenjör
031-315 10 00
li.hagstrom@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-02-11 10.16