Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Stärkt psykisk hälsa för tjejer 

Mölndals stad satsar på psykisk hälsa hos tjejer och unga kvinnor. Till nyår startar ett tre-årigt projekt med bidrag från Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté.

Av, för och med unga kvinnor

Västra Götalandsregionens folkhälsokommitté har beviljat ekonomiskt stöd för ett tre-årigt projekt som ska främja tjejer och unga kvinnors psykiska hälsa, tillsammans med tjejer och unga kvinnor själva. Projektet ska bland annat kartlägga Mölndals stads arbete med att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. Projektet ska också genomföra träffar med tjejer, unga kvinnor och yrkesverksamma som arbetar med målgruppen och testa nya insatser som kan främja psykisk hälsa.

- Vi vet att psykisk ohälsa bland unga i allmänhet och bland tjejer och unga kvinnor i synnerhet ökar. Vi vet också att förhållanden under uppväxten får konsekvenser långt fram i livet. Vi måste därför hitta sätt att främja psykisk hälsa och göra det tillsammans med unga tjejer och kvinnor som är experter på sina liv och behov, säger projektledaren Petra Lindroos Jonasson, samordnare för samhällsarbete i Mölndals stad.

Stor ohälsa hos unga kvinnor

Bakgrunden till projektet är den ökade psykiska ohälsan bland unga i allmänhet och hos tjejer och unga kvinnor i synnerhet. Enkätundersökningen lokal uppföljning av ungdomspolitiken, LUPP, genomfördes senast 2017 i Mölndal och då uppgav 69 procent av tjejerna i årskurs åtta att de led av hälsobesvär flera gånger i veckan. De vanligaste besvären är stress och nedstämdhet. Bland tjejerna i årskurs två på gymnasiet är denna siffra 75 procent. Av tjejerna i gymnasiet i Mölndal är det endast 14 procent som upplever att de har en mycket god hälsa.

- För att kunna utveckla det främjande arbetet behöver vi fråga tjejer och unga kvinnor vad de behöver för sedan se på hur Mölndals stad kan möta deras behov. Vi vill också möjliggöra för unga själva att driva sina egna frågor vad gäller hälsa och välbefinnande och skapa utrymme för sina egna idéer och sitt eget engagemang, säger projektledaren Petra Lindroos Jonasson. Hon jobbar på enheten Samhällsarbete i Mölndal stad som bland annat arbetar med trygghetsfrågor, att främja Mölndalsbors hälsa samt med att skapa förutsättningar för ungas inflytande. 

Är du tjej och vill vara med?

Om du definierar dig som tjej eller kvinna, är mellan 13 år till 26 år och vill delta i arbetet med att främja psykisk hälsa kan du kontakta projektledare Petra Lindroos Jonasson:
Telefon: 073 368 65 23
Mejl: petra.lindroos-jonasson@molndal.se

Kontakt

Petra Lindroos Jonasson
Samordnare samhällsarbete Kållered
Kultur- och fritidsförvaltningen
0733-68 65 23
petra.lindroos-jonasson@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-11-26 13.21