Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

I Sverige måste man studera för att få ett jobb

Språk och utbildning, det är det viktigaste för nyanlända enligt Tiebe. Och hon vet vad hon talar om, hon kom själv till Sverige från Eritrea för 6 år sedan. Nu har hon gått klart Vård- och omsorgsutbildning med språkstöd på Campus Mölndal och fått fast jobb.

- Man måste studera säger Tiebe. Jag brukar säga till alla mina vänner, många av dem är nya i Sverige, att dom måste plugga. I Sverige man måste studera och lära sig ett yrke. Man får inget jobb annars.

Motiverad och målmedveten

Bland 240 sökande var Tiebe en av 30 som kom in på utbildningen. Redan innan hon gått klart programmet hade hon fått jobberbjudande från två arbetsgivare.

Framtiden ser ut att vara utstakad för denna målmedvetna kvinna som föddes i Eritrea för trettio år sedan. Tidigt under utbildningens gång hade Tiebe siktet inställt på att läsa vidare.

- Jag har en plan faktiskt. Jag ska studera vidare så småningom. jag vill bli sjuksköterska.

Att kombinera praktik med språk verkar framgångsrikt. Eleverna är motiverade och få har hoppat av utbildningen. Av de 30 som kom in på programmet så var det 27 som gick ut kursen i våras. Och de flesta har jobb idag. Att staden gått in med jobbgaranti på sex månader har säkert också bidragit till det höga söktrycket.

Men att lära sig svenska och ett yrke samtidigt är inte helt enkelt. Det kan Tiebe intyga.

- Det var tufft att lära sig svenska, säger Tiebe. Svenska är jättesvårt. Och att studera till ett yrke samtidigt på svenska innebar väldigt mycket arbete.

Vinster på flera plan

Det snåriga för många nyanlända är språkkraven som ställs för att komma in på utbildningar. Det gör att det i sin tur kan vara svårt att utbilda sig, få ett jobb och komma vidare i livet. Utbildningar med integrerad språkundervisning möjliggör för utlandsfödda att gå en utbildning trots icke slutförda studier i svenska.

Ytterligare fördelar med att integrera språkundervisningen är att den totala studietiden kortas ned. Tidigare krävdes som regel två års SFI-studier innan en nyanländ kunde söka till vuxenutbildningens 1,5-åriga utbildning inom vård och omsorg. Språkstödskursen är visserligen förlängd med ett halvår, men den sammanlagda studietiden blir ändå kortare – två år.

Yrkesutbildningar med språkstöd bidrar inte bara till att nyanlända snabbare får jobb. Företag i branscher med kompetensbrist får också hjälp att rekrytera nya och duktiga medarbetare. Idag råder det brist på kompetens inom många olika yrken.

Tiebe berättar om att hon tycker utbildningen var bra och att hon kan rekommendera den. Vid frågan om vad som var bäst med kursen, så svarar hon utan att tveka ”lärarna!”.

-Det bästa var lärarna, säger Tiebe och ler med hela ansiktet. Lärarna var fantastiska. Vi elever kom från olika delar av världen. Alla var ganska nya i Sverige. Det var mycket som var nytt för oss. Hade vi några problem kunde vi alltid prata med våra lärare. De uppmuntrade och stöttade oss.

Kontakt

Mölndals stad
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-87 76 68 fax
stad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-02 13.26