Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Reviderad VA-taxa 2019

Det har gjorts en mindre justering av taxan för vatten och avlopp som gäller från 1 januari 2019.

Det sker en mindre justering av anläggningsavgiften, den avgift som betalas när en fastighet blir ansluten till kommunens VA-nät. Det sker ingen ändring av brukningsavgiften.

Justeringar av Taxetexten

Det görs också några justeringar i själva texten i taxan. Bland annat:

  • Vi inför en tydlig skillnad i taxan mellan direktanslutna sprinkleranläggningar och sprinkleranläggningar med bassäng, där de senare är de som medges att installeras nya och från den 1 juli 2019 vara de som är godkända.
  • I taxebilaga A har uppdelningen av servisdimensionerna blivit förtydligade så att avgiftens storlek inte ska misstolkas.
  • Taxebilaga C har blivit kompletterad för att kostnadstäcka funktionskontroll och registerhållningen av separerande matavfallskvarnar med slamfång och sprinkleranläggningar med bassäng.

Dokument

Brukningsavgift i VA-taxan är avgift för det vatten som du använder och består av rörlig och fast del. Anläggningsavgift är den avgift som du betalar när din fasdtighet ansluts till det kommunala VA-nätet. Den ska bekosta arbetet med ledningarna vid tomtgränsen, utbyggnad av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och huvudledningar med mera.

Kontakt

Tekniska förvaltningen
Göteborgsvägen 11-17
431 82 Mölndal
031-315 10 00 växel
031-315 15 80 kundservice
tekniska@molndal.se

Ann Rane
Avdelningschef VA
Tekniska förvaltningen
031-315 15 19
ann.rane@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2019-01-03 08.28