Translate

Use Google to translate the web site.
We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Translate
Mölndals stads startsida

Bygglov inom tio veckor

Den 1 januari 2019 uppdateras plan- och bygglagen. Du som söker lov, förhandsbesked eller startbesked efter 1 januari får sänkt avgift om vi inte håller handläggningstiderna.

Den 1 januari 2019 börjar nya regler för reduktion av bygglovsavgiften att gälla. Det innebär att du får avdrag på avgiften om vår handläggning tar längre tid än det som plan- och bygglagen kräver.

När vi har fått in alla handlingar vi behöver för att handlägga din ansökan är ditt ärende komplett och handläggningstiden börjar. Enligt plan- och bygglagen ska vi ha fattat ett beslut i ditt ärende inom tio veckor när det gäller lov och förhandsbesked. När det gäller anmälningsärenden är tiden fyra veckor (startbesked som till exempel braskaminer eller attefallshus). Tiden kan förlängas till tjugo respektive åtta veckor om handläggningen kräver det.

Det är inte alla avgifter som ska reduceras. Detaljplaneavgifter och mätningsavgifter reduceras inte, och bara delar av avgiften för ett lov. Avgiften för lov reduceras med tio procent per påbörjad vecka ner till femtio procent. Avgiften för förhandsbesked och anmälningsärenden reduceras däremot med tjugo procent per påbörjad vecka.

Under 2018 har mer än 50 % av loven fått beslut inom tre veckor från komplett ärende och 50 % av anmälningsärendena inom en vecka.

Kontakt

Stadsbyggnadsförvaltningen
Knarrhögsgatan 5
431 82 Mölndal
031-315 14 00
031-315 13 80 enklare byggfrågor
stadsbyggnad@molndal.se

Dela på:

Senast uppdaterad 2018-12-27 15.18